04 Lis

Sprzeciw wobec wprowadzenia rozporządzenia Ministra dot. specjalizacji z psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży

„Niniejsza petycja jest oddolną inicjatywą psychoterapeutów zaniepokojonych przyszłością polskiej psychoterapii oraz dobrem młodych pacjentów, którym psychoterapeuci wszystkich nurtów psychoterapeutycznych towarzyszą w codziennej pracy, zarówno w publicznym systemie ochrony zdrowia jak i wszelkich innych zinstytucjonalizowanych formach wsparcia dzieci i rodziny…”
Petycja dotyczy …” ograniczenia możliwości przystąpienia do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, wyłącznie osób posiadających już wykształcenie psychoterapeutyczne w trzech nurtach (poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym i systemowym), jako środowisko psychoterapeutów zdecydowanie protestujemy przed wprowadzeniem tak szkodliwego rozwiązania.”

PETYCJA

04 Lis

Spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt

Dzielimy się doświadczeniami.
Spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 16.11.2018 w godzinach 18.00 – 21:00
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku

02 Paź

Spotkanie interwizyjne – temat główny : zaburzenia borderline

Zapraszamy na kolejne spotkanie interwizyjne.
Temat główny spotkania: zaburzenie osobowości borderline.
Spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 12.10.2018 w godzinach 18.00 – 21:00
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku

18 Wrz

Powakacyjne spotkanie interwizyjne

Skończył się czas wakacyjnego leniuchowania i w związku z tym zapraszamy na kolejne spotkanie interwizyjne.
Podzielcie się doświadczeniami.
Spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 28.09.2018 w godzinach 18.00 – 21:00
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku

05 Maj

Majowe spotkanie interwizyjne

 

UWAGA ZMIANA GODZINY SPOTKANIA
Kolejne spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 11.05.2018 w godzinach 15 -18.00.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku

https://web.facebook.com/events/1937769132931980/

 

01 Mar

Marcowe spotkanie superwizyjno-interwizyjne

Kolejne spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 16.03.2018 w godzinach 18.00 – 21.00.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku.

14 Lut

Walne Zebranie PSNLPt wybrało nowe władze Stowarzyszenia!

Miło nam poinformować, że członkowie PSNLPt zebranie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, wybrali nowe władze Stowarzyszenia, które będą sprawować swoją funkcję w latach 2018 – 2022. Poniżej przedstawiamy skład nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Etyki.

Zarząd PSNLPt 

Piotr Pawłowski – Prezes

Monika Radzio – Sekretarz

Agnieszka Balicka – Z-ca Sekretarza

Benedykt Peczko – Członek Zarządu

Ewa Osóbka-Zielińska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Emilia Gałosz-Suszka – Przewodnicząca

Jan Jędrzejczyk

Kinga Łakomska

Komisja ds. Etyki

Przemysław Turkowski – Przewodniczący

Monika Główczak – Polak

Joanna Buda

 

Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi i życzymy owocnej pracy nowej ekipie 🙂

Zamieszczamy:

(1) Sprawozdanie ustępującego zarządu za lata 2016-2018 (do pobrania w formie pdf),

(2) protokół z Walnego Zebrania (do pobrania w formie pdf),

(3) poniżej wolne wnioski, które zostały zgłoszone przez członków obecnych na spotkaniu (szczegółowy ogląd w pliku protokołu).


Podczas  Walnego Zgromadzenia SPNLPt zostały zgłoszone następujące wolne wnioski:

 1. Magdalena Maria Mastalerz wniosła o wykreślenie jej z reprezentacji w Banku w związku ze złożoną rezygnacją – uzgodniono, iż po dokonaniu zmian w KRS wykreślenie zostanie dokonane w trybie pilnym po uzyskaniu nowego dokumentu KRS.
 2. Księgowa wniosła o sprawdzenie „parkingu” dla strony internetowej, weryfikacje kosztów i ustalenie alternatywnych ofert na rzecz obniżenia kosztów utrzymania strony – wniosek został przyjęty i zostanie poddany rozpatrzeniu przez Zarząd.
 3. Agnieszka Balicka wniosła o umieszczenie na stronie internetowej stałej informacji o składzie Sekcji ds. Nauki i Badań oraz składzie Sekcji ds. Dialogu z innymi podejściami – wniosek został przyjęty do realizacji.
 4. Członkowie SPNLPt wnieśli o wypracowanie i wdrożenie spójnej wizji PR dla Stowarzyszenia oraz podejścia NLPt à wniosek został przyjęty; uzgodniono, iż Zarząd ukierunkuje dalsze prace w tym zakresie.
 5. Członkowie SPNLPt wnieśli o podjęcie próby wypracowania teorii dla modalności (spójny model pracy) à wniosek został przyjęty; uzgodniono, iż Zarząd ukierunkuje dalsze prace w tym zakresie.
 6. Piotr Pawłowski, Benedykt Peczko, Przemysław Turkowski, Ewa Osóbka-Zielińska zgłosili się do Sekcji ds. dialogu z innymi podejściami à wniosek został przyjęty.
 7. Agnieszka Balicka, Joanna Buda, Magda Maria Mastalerz, Piotr Pawłowski zgłosili się do Sekcji ds. Nauki i Badań à wniosek został przyjęty.
 8. Członkowie SPNLPt wnieśli o pozyskanie od Doroty Dyjakon materiałów prezentowanych podczas konferencji EANLP w roku 2016 – uzgodniono, iż Benedykt Peczko zajmie się sprawą.
 9. Przemysław Turkowski wniósł o podjęcie aktywnych działań na rzecz propagowania NLPt w formie zorganizowanej konferencji, w zorganizowanie której zaangażowana zostanie aktywnie Sekcja ds. nauki i badań  – wniosek został przyjęty i zostanie poddany rozpatrzeniu przez Zarząd  .
 10. Przemysław Turkowski wniósł o aktywne uczestnictwo osób chcących zaangażować się w działania na rzecz przeprowadzenia badań na temat stosowania metody w przypadku fobii – uzgodniono, iż chętni zgłaszać się będą do Przemysława Turkowskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Benedykt Peczko wniósł o powołanie w ramach Sekcji ds. Nauki i Badań zespołu roboczego, który będzie regularnie pracował nad realizacją celów dotyczących działań naukowo-badawczych – wniosek został przyjęty; uzgodniono, że Przemysław T, jako przewodniczący sekcji wspólnie z zespołem wypracuje cele dla sekcji, organizację pracy sekcji (cykliczne spotkania, zadania) oraz terminarz spotkań; uzgodnienia organizacyjne zostaną przesłane do Sekretarza Zarządu, a następnie omówione podczas posiedzenia Zarządu.
 12. Monika Radzio wniosła o powołanie formalnego projektu, zespołu projektowego oraz wypracowanie ram dla projektu dotyczącego przeprowadzenia badań nad skutecznością NLPt w przypadku pracy z Fobią; M. Radzio zgłosiła swoje wsparcie dla przewodniczącego sekcji i jej członków w przeprowadzeniu działań organizacyjnych à wniosek został przyjęty do realizacji.