09 Mar

Kwietniowa superwizja dla członków PSNLPt 7.04.2017

Zapraszamy na kolejną superwizję dla członków PSNLPt, która odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 7.04.2017 o godzinie 18.30.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/1799599243590636/ .

Liczba miejsc ograniczona!

16 Lut

Zaproszenie do badania czynników leczących w neuro-lingwistycznej psychoterapii we współpracy z Katedrą Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego

Drodzy Członkowie PSNLPt,
Jedną z pilnych potrzeb naszego podejścia jest naukowa weryfikacja stosowanych modeli i metod oraz stylu uprawiania przez nas psychoterapii. Od czasu pionierskiego okresu NLP, który przypadł na lata kontestacji, kontrkultury i tzw. „antypsychiatrii” temat ten został poważnie zaniedbany, także z inicjatywy Bandlera i Grindera. Zachłyśnięcie się licznymi spektakularnymi przypadkami poprawy osiąganej u pacjentów (i innych osób) podczas stosowania NLP, pogłębiło u twórców i adeptów NLP niechęć do środowisk akademickich, stosowanej przez nie metodologii naukowej i pomiarów spełniających wymagające standardy badawcze. „No bo po co, skoro wszystko tak pięknie działa?” – stwierdzało wielu pasjonatów. Początkowy entuzjazm był całkowicie zrozumiały, ale jak zauważa Michael Hall, po zakończeniu współpracy Bandler i Grinder w najmniejszym stopniu nie zadbali o wypracowanie spójnych standardów szkolenia, kodeksu etycznego, integracji coraz liczniejszego międzynarodowego środowiska, ale też naukowej weryfikacji dynamicznie rozwijającego się nurtu NLP.

 

Dzisiaj ponosimy tego dotkliwe konsekwencje, a świat akademicki odwzajemnia się niechęcią do NLP ze zwielokrotnioną siłą. Frank Burk skarży się w wielu miejscach, że przekonanie dzisiaj jakiegokolwiek Read More

09 Lut

Marcowa superwizja grupowa dla członków PSNLPt 3.03.2017

Zapraszamy na kolejną superwizję dla członków PSNLPt, która odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 3.03.2017 o godzinie 18.30.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/1799599243590636/ .

Liczba miejsc ograniczona!

08 Lut

Informacja o naborze na 4-letnie Studium NLPt

Przypominamy, że jedną ze ścieżek edukacyjnych prowadzących do możliwości zdawania egzaminu certyfikacyjnego przed komisją certyfikacyjną PSNLPt jest ukończenie 4-letniego Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Obecnie trwa nabór na kolejną już edycję. Więcej szczegółów: http://nlpt.edu.pl Szkolenie powyższe spełnia warunki godzinowe zgodne z wytycznymi PSNLPt w zakresie kształcenia psychoterapeutów (jednczesnie są one zgodne z wymaganiami organizacji międzynarodowych takich jak EANLPt, EAP oraz Polskich: PFP i PRP).

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby uczestniczące w Studium mogą zgłaszać akces do naszego stowarzyszenia, dzięki czemu uzyskają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych seminariach szkoleniowych i superwizjach dla członków PSNPt. Informacje i deklaracja do pobrania: http://psnlpt.org.pl/czlonkostwo-2/czlonkowie-zwyczajni/

25 Sty

Superwizja dla członków PSNLPt 3.02.2017

Zapraszamy na kolejną, pierwszą po Nowym Roku superwizję dla członków PSNLPt, które odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 3.02.2017 o godzinie 18.30.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!

15 Sty

Kolejne certyfikowane psychoterapeutki NLPt

W dniu 14.01.2017 r. odbył się egzamin certyfikacyjny naszych koleżanek – Agnieszki Balickiej i Ewy Guzowskiej. Komisja egzaminacyjne w składzie: przewodnicząca – Emilia Gałosz-Suszka, członkowie: dr.hab. Mirosława Huflejt-Łukasik i dr Dorota Dyjakon,  po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami oraz pracą dyplomową kandydatek zdecydowała o przyznaniu naszym koleżankom Certyfikatu Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.
Agnieszko, Ewo – serdecznie gratulujemy! Niech zasoby będą z Wami na dalszej psychoterapeutycznej drodze!

13 Sty

Superwizja zespołowa – 20.01.2017

Zapraszamy na kolejną, pierwszą po Nowym Roku superwizję dla członków PSNLPt, które odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 20.01.2017 o godzinie 18.30.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!Word Cloud 4 (1)

15 Gru

Egzamin certyfikacyjny

Informujemy, że najbliższy egzamin certyfikacyjny odbędzie się 13.01.2017 r.
Kandydaci, którzy przesłali kompletną dokumentację, spełniająca wymagania określone przez przez Komisję ds. Certyfikacji i Szkoleń otrzymają szczegółowe informacje.
Trzymamy kciuki i niech zasoby będą z Wami!

01 Gru

PUBLIKACJA: Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych

Miło nam poinformować, że w ostatnim numerze kwartalnika Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychoterapia” ukazał się artykuł autorstwa naszych członków: Przemysława Turkowskiego, Jana Jędrzejczyka, Mirosławy Huflejt-Łukasik i Joanny Wieliczko, pt.

Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych

Zapraszamy do lektury (open acess):
http://www.psychoterapiaptp.pl/…/53Turkowski_Psychoterapia%…Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 53-62
Przemysław Turkowski, Jan Jędrzejczyk, Mirosława Huflejt-Łukasik, Joanna Wieliczko
Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych
Neuro-Linguistic Psychotherapy in treatment of anxiety disorders


Streszczenie
Artykuł przedstawia genezę i historię rozwoju Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt), różnice pomiędzy neurolingwistycznym programowaniem (NLP) a NLPt, a także obecny stan badań w tym obszarze. Autorzy skupiają się również na wykazaniu skuteczności stosowania tego modelu w pracy z osobami cierpiącymi na takie zaburzenia, jak fobie, PTSD i inne.

Clipboard01