28 wrz

Jesienne seminarium i superwizja PSNLPt

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia NLPt ma przyjemność zaprosić na
Seminarium Naukowe i Superwizję Zespołową,
która odbędzie się dnia 21 października 2017 roku, w godzinach 12.00 – 18.00,
w Warszawie przy w Warszawie przy ul. Nowolipki 2a, 
(wejście od ul. Andersa, siedziba Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, w rejonie stacji Metra Ratusz Arsenał, link do mapy: https://www.google.com/maps/d/viewer…).

Szczegółowy program zostanie podany do wiadomości w najbliższym czasie.
Przewidujemy
– prelekcje naszych członków m.in. na temat: „Różne aspekty terapii PTSD”, „CBT i NLPt – podobieństwa i różnice”, „Neuroobrazowanie w badaniach nad psychoterapią”,
– superwizję zespołową (w grupach),
– panel roboczy dla osób chętnych do wzięcia udziału w badaniu skuteczności NLPt w kontekście zaburzeń lękowych.

Prosimy o zarezerwowanie czasu  Jednocześnie pragniemy poinformować, że około g.15:00 przewidujemy wspólną przerwę obiadową. Liczymy, że zobaczymy się już za miesiąc!

Zarządu PSNLPt