15 Sty

Kolejne certyfikowane psychoterapeutki NLPt

W dniu 14.01.2017 r. odbył się egzamin certyfikacyjny naszych koleżanek – Agnieszki Balickiej i Ewy Guzowskiej. Komisja egzaminacyjne w składzie: przewodnicząca – Emilia Gałosz-Suszka, członkowie: dr.hab. Mirosława Huflejt-Łukasik i dr Dorota Dyjakon,  po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami oraz pracą dyplomową kandydatek zdecydowała o przyznaniu naszym koleżankom Certyfikatu Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.
Agnieszko, Ewo – serdecznie gratulujemy! Niech zasoby będą z Wami na dalszej psychoterapeutycznej drodze!

13 Sty

Superwizja zespołowa – 20.01.2017

Zapraszamy na kolejną, pierwszą po Nowym Roku superwizję dla członków PSNLPt, które odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 20.01.2017 o godzinie 18.30.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!Word Cloud 4 (1)

15 Gru

Egzamin certyfikacyjny

Informujemy, że najbliższy egzamin certyfikacyjny odbędzie się 13.01.2017 r.
Kandydaci, którzy przesłali kompletną dokumentację, spełniająca wymagania określone przez przez Komisję ds. Certyfikacji i Szkoleń otrzymają szczegółowe informacje.
Trzymamy kciuki i niech zasoby będą z Wami!

01 Gru

PUBLIKACJA: Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych

Miło nam poinformować, że w ostatnim numerze kwartalnika Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychoterapia” ukazał się artykuł autorstwa naszych członków: Przemysława Turkowskiego, Jana Jędrzejczyka, Mirosławy Huflejt-Łukasik i Joanny Wieliczko, pt.

Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych

Zapraszamy do lektury (open acess):
http://www.psychoterapiaptp.pl/…/53Turkowski_Psychoterapia%…Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 53-62
Przemysław Turkowski, Jan Jędrzejczyk, Mirosława Huflejt-Łukasik, Joanna Wieliczko
Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych
Neuro-Linguistic Psychotherapy in treatment of anxiety disorders


Streszczenie
Artykuł przedstawia genezę i historię rozwoju Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt), różnice pomiędzy neurolingwistycznym programowaniem (NLP) a NLPt, a także obecny stan badań w tym obszarze. Autorzy skupiają się również na wykazaniu skuteczności stosowania tego modelu w pracy z osobami cierpiącymi na takie zaburzenia, jak fobie, PTSD i inne.

Clipboard01

25 Lis

Grudniowa superwizja dla członków PSNLPt

Uwaga, uwaga!

Kolejne spotkanie superwizyjno-interwizyjne odbędzie się 16.12, w godzinach 18.30-21,  w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!Word Cloud 4

24 Lis

Informacje o procedurze egzaminacyjnej oraz wymogach formalnych dla kandydatów przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego w ramach PSNLPt

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami odnośnie wymagań jakie muszą spełniać kandydaci przystępujący do egzaminu certyfikacyjnego w ramach PSNLPt oraz wymagań dotyczących osób prowadzących psychoterapię szkoleniową i superwizję szkoleniową, Zarząd PSNLPt, na posiedzeniu w dniu 18.11.2016, w składzie: Benedykt Peczko, Ewa Osóbka-Zielińska, Monika Główczak-Polak, Przemysław Turkowski, podjął uchwały precyzujące wymagania, procedurę egzaminacyjną (wraz z procedurą ponownego przystąpienia w razie nie zdania egzaminu w pierwszym terminie), wymagania dla osób prowadzących psychoterapię szkoleniową oraz superwizję szkoleniową, a także uchwały dotyczące czasowej ważności certyfikatu, procedury recertyfikacji i rygorów utraty ważności certyfikatu. Powyższe uchwały podjęte zostały z w trosce o jakość procesów szkolenia kandydatów a także w dbałości o spójność kryteriów z kryteriami Polskiej  Federacji Psychoterapii, EANLPt, PRP i EAP.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładkach:

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do umocnienia rangi Certyfikatu PSNLPt oraz wpłyną na doskonalenie jakości procesu szkoleniowego, a także są przejawem naszej troski o dobro klientów korzystających z psychoterapii.

 

18 Paź

Listopadowe spotkanie superwizyjno-interwizyjne

Uwaga, uwaga!

Kolejne spotkanie superwizyjno-interwizyjne odbędzie się 18.11, w godzinach 18.30-21,  w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Informację podajemy z wyprzedzeniem na prośbę osób mieszkających poza Warszawą, które nie mogły dołączyć do najbliższego spotkania z uwagi na krótki czas od podania informacji do wydarzenia.

Mamy nadzieję, że miesięczne wyprzedzenie pozwoli Wam zaplanować swój udział, do zobaczenia!

10 Paź

Spotkania superwizyjno-interwizyjne dla członków PSNLPt

Word Cloud 4Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o nowej inicjatywie Zarządu PSNLPt zgłoszonej przez koleżankę Ewę Osóbkę-Zielińską, we współpracy z koleżanką Moniką Filarowską: comiesięcznych spotkaniach interwizyjno-superwizyjnych dla członków PSNLPt. Poniżej garść informacji organizacyjnych.

1. Superwizje będą miały charakter koleżeńskiej wymiany, tzn nie będzie głównego superwizora prowadzącego tylko moderator, który dopilnuje ram czasowych i innych spraw organizacyjnych, będą więc spełniały warunki spotkań interwizyjnych wg. standardów EAP. Moderator będzie wyznaczany przed spotkaniem .

2. Czas przeznaczony na spotkanie to 2,5 godziny.

3. Proponowane terminy to piątki w godz 18.30-21 z możliwością skrócenia jeśli nie będzie już materiału do omawiania.

4. Superwizje będą bezpłatne.

5. Zapraszamy członków PSNLPt – czasami mogą dołączyć osoby spoza Stowarzyszenia jako zasoby, jednak liczba takich osób będzie niewielka gdyż chcemy utrzymać „neurolingwistyczny” charakter grupy.

6. Osoby, które przygotowują się do certyfikacji będą mogły omawiać swoje przypadki, również te „certyfikacyjne”, jednak nie będzie to zastępowało pracy indywidualnej z superwizorem.

7. Dołączamy  schemat pomocny w omawianiu przypadków. Ma on na celu pomoc w usystematyzowaniu przekazywanych informacji.

Plik do pobrania: schemat opisu przypadku do superwizji

Najbliższe spotkanie odbędzie się 21.10 w godzinach 18.30-21,  w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

30 Wrz

Jesienna sesja egzaminacyjna 2016

Serdecznie prosimy osoby planujące podejść do egzaminu w jesiennej sesji, o potwierdzenie chęci udziału w egzaminie przez przesłanie wstępnej deklaracji na adres zarzad@psnlpt.org.pl
Pozwoli nam to z wyprzedzeniem zaplanować skład komisji i już teraz przystąpić do szukania możliwych dat egzaminów. Jest to o tyle ważne, że część członków komisji i superwizorów będzie musiała dojechać do Warszawy z innych miast i miejscowości.
Trzymamy kciuki za wasze prace 😉