Certyfikowani Psychoterapeuci PS NLPt

Lista  certyfikowanych psychoterapeutów posiadających będących jednocześnie członkami PSNLPt (stan na styczeń 2018). Przy nazwisku zaznaczono, które osoby posiadają certyfikat PSNLPt i/lub Europejski Certyfikat Psychoterapii – ECP w podejściu NLPt.

 

Agnieszka Balicka PSNLPt

Karol Buchnowski PSNLPt

Danuta Dercz ECP

Dorota Dyjakon ECP

Monika Filarowska PSNLPt

Mirosława Huflejt-Łukasik ECP

Emilia Gałosz-Suszka PSNLPt/ECP

Monika Główczak-Polak PSNLPt

Barbara Gojżewska ECP

Piotr Pawłowski  PSNLPt/ECP

Benedykt Peczko ECP

Justyna Rokicka PSNLPt/ECP

Przemysław Turkowski PSNLPt

Małgorzata Wszoła Dobosz PSNLPt

Ewa Osóbka Zielińska PSNPt/ECP