Certyfikowani Psychoterapeuci PS NLPt

Lista certyfikowanych psychoterapeutów będących jednocześnie członkami PSNLPt. Przy nazwisku zaznaczono, które osoby posiadają certyfikat PSNLPt i/lub Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) w podejściu NLPt, bądź certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP).
Ostatnia aktualizacja listy: 11.2022r.

Agnieszka Balicka PSNLPt

Karol Buchnowski PSNLPt

Danuta Dercz ECP

Dorota Dyjakon ECP

Monika Filarowska PSNLPt

Mirosława Huflejt-Łukasik ECP

Emilia Gałosz-Suszka PSNLPt/PFP/ECP

Monika Główczak-Polak PSNLPt

Barbara Gojżewska PFP/ECP

Witold Gojżewski PSNLPt

Kalina Jarecka PSNLPt

Aleksandra Karabanowska PSNLPt

Ewa Osóbka Zielińska PSNPt/ECP

Piotr Pawłowski  PSNLPt/PFP/ECP

Benedykt Peczko PFP/ECP

Małgorzata Rajchert – Lewandowska PFP/ECP

Justyna Rokicka PSNLPt/ECP

Piotr Sawicz PSNLPt

Przemysław Turkowski PSNLPt

Małgorzata Wszoła Dobosz PSNLPt