Członkostwo

Zgodnie z zapisem w Statucie PSNLPt (§ 9.) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
• członków zwyczajnych,
• członków wspierających,
• członków honorowych.

czytaj dalej ->