Składki

Składka członkowska wynosi 150zł na rok.

Składkę należy wpłacać na konto Stowarzyszenia:

PS NLPt
ul.Nauczycielska 6,
03-689 Warszawa
nr rach.: 97 2130 0004 2001 0473 7003 0001 (Volkswagen Bank)