Władze PSNLPt

 

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
• Walne Zgromadzenie Członków,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna,
• Komisja ds. Etyki,
• Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji.

Skład osobowy władz PSNLPt obecnej kadencji:

Zarząd:
1. Prezes Zarządu – Benedykt Peczko
2. Sekretarz – Monika Główczak-Polak

Członkowie Zarządu:
3. Ewa Osóbka-Zielińska
4. Przemysław Turkowski

Komisja Rewizyjna:
1. Emilia Gałosz-Suszka
2. Jan Jędrzejczyk

Komisja ds. Etyki:
1. Barbara Gojżewska
2. Piotr Pawłowski
3. Małgorzata Wszoła-Dobosz

Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji:
1. Benedykt Peczko
2. Ewa Osóbka-Zielińska
3. Przemysław Turkowski