08 Lut

Informacja o naborze na 4-letnie Studium NLPt

Przypominamy, że jedną ze ścieżek edukacyjnych prowadzących do możliwości zdawania egzaminu certyfikacyjnego przed komisją certyfikacyjną PSNLPt jest ukończenie 4-letniego Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Obecnie trwa nabór na kolejną już edycję. Więcej szczegółów: http://nlpt.edu.pl Szkolenie powyższe spełnia warunki godzinowe zgodne z wytycznymi PSNLPt w zakresie kształcenia psychoterapeutów (jednczesnie są one zgodne z wymaganiami organizacji międzynarodowych takich jak EANLPt, EAP oraz Polskich: PFP i PRP).

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby uczestniczące w Studium mogą zgłaszać akces do naszego stowarzyszenia, dzięki czemu uzyskają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych seminariach szkoleniowych i superwizjach dla członków PSNPt. Informacje i deklaracja do pobrania: http://psnlpt.org.pl/czlonkostwo-2/czlonkowie-zwyczajni/

25 Sty

Superwizja dla członków PSNLPt 3.02.2017

Zapraszamy na kolejną, pierwszą po Nowym Roku superwizję dla członków PSNLPt, które odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 3.02.2017 o godzinie 18.30.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!

15 Sty

Kolejne certyfikowane psychoterapeutki NLPt

W dniu 14.01.2017 r. odbył się egzamin certyfikacyjny naszych koleżanek – Agnieszki Balickiej i Ewy Guzowskiej. Komisja egzaminacyjne w składzie: przewodnicząca – Emilia Gałosz-Suszka, członkowie: dr.hab. Mirosława Huflejt-Łukasik i dr Dorota Dyjakon,  po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami oraz pracą dyplomową kandydatek zdecydowała o przyznaniu naszym koleżankom Certyfikatu Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.
Agnieszko, Ewo – serdecznie gratulujemy! Niech zasoby będą z Wami na dalszej psychoterapeutycznej drodze!

13 Sty

Superwizja zespołowa – 20.01.2017

Zapraszamy na kolejną, pierwszą po Nowym Roku superwizję dla członków PSNLPt, które odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 20.01.2017 o godzinie 18.30.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!Word Cloud 4 (1)

15 Gru

Egzamin certyfikacyjny

Informujemy, że najbliższy egzamin certyfikacyjny odbędzie się 13.01.2017 r.
Kandydaci, którzy przesłali kompletną dokumentację, spełniająca wymagania określone przez przez Komisję ds. Certyfikacji i Szkoleń otrzymają szczegółowe informacje.
Trzymamy kciuki i niech zasoby będą z Wami!

01 Gru

PUBLIKACJA: Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych

Miło nam poinformować, że w ostatnim numerze kwartalnika Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychoterapia” ukazał się artykuł autorstwa naszych członków: Przemysława Turkowskiego, Jana Jędrzejczyka, Mirosławy Huflejt-Łukasik i Joanny Wieliczko, pt.

Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych

Zapraszamy do lektury (open acess):
http://www.psychoterapiaptp.pl/…/53Turkowski_Psychoterapia%…Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 53-62
Przemysław Turkowski, Jan Jędrzejczyk, Mirosława Huflejt-Łukasik, Joanna Wieliczko
Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych
Neuro-Linguistic Psychotherapy in treatment of anxiety disorders


Streszczenie
Artykuł przedstawia genezę i historię rozwoju Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt), różnice pomiędzy neurolingwistycznym programowaniem (NLP) a NLPt, a także obecny stan badań w tym obszarze. Autorzy skupiają się również na wykazaniu skuteczności stosowania tego modelu w pracy z osobami cierpiącymi na takie zaburzenia, jak fobie, PTSD i inne.

Clipboard01

25 Lis

Grudniowa superwizja dla członków PSNLPt

Uwaga, uwaga!

Kolejne spotkanie superwizyjno-interwizyjne odbędzie się 16.12, w godzinach 18.30-21,  w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!Word Cloud 4

24 Lis

Informacje o procedurze egzaminacyjnej oraz wymogach formalnych dla kandydatów przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego w ramach PSNLPt

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami odnośnie wymagań jakie muszą spełniać kandydaci przystępujący do egzaminu certyfikacyjnego w ramach PSNLPt oraz wymagań dotyczących osób prowadzących psychoterapię szkoleniową i superwizję szkoleniową, Zarząd PSNLPt, na posiedzeniu w dniu 18.11.2016, w składzie: Benedykt Peczko, Ewa Osóbka-Zielińska, Monika Główczak-Polak, Przemysław Turkowski, podjął uchwały precyzujące wymagania, procedurę egzaminacyjną (wraz z procedurą ponownego przystąpienia w razie nie zdania egzaminu w pierwszym terminie), wymagania dla osób prowadzących psychoterapię szkoleniową oraz superwizję szkoleniową, a także uchwały dotyczące czasowej ważności certyfikatu, procedury recertyfikacji i rygorów utraty ważności certyfikatu. Powyższe uchwały podjęte zostały z w trosce o jakość procesów szkolenia kandydatów a także w dbałości o spójność kryteriów z kryteriami Polskiej  Federacji Psychoterapii, EANLPt, PRP i EAP.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładkach:

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do umocnienia rangi Certyfikatu PSNLPt oraz wpłyną na doskonalenie jakości procesu szkoleniowego, a także są przejawem naszej troski o dobro klientów korzystających z psychoterapii.

 

18 Paź

Listopadowe spotkanie superwizyjno-interwizyjne

Uwaga, uwaga!

Kolejne spotkanie superwizyjno-interwizyjne odbędzie się 18.11, w godzinach 18.30-21,  w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Informację podajemy z wyprzedzeniem na prośbę osób mieszkających poza Warszawą, które nie mogły dołączyć do najbliższego spotkania z uwagi na krótki czas od podania informacji do wydarzenia.

Mamy nadzieję, że miesięczne wyprzedzenie pozwoli Wam zaplanować swój udział, do zobaczenia!