12 Lut

Spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt – 23 luty 2018

Kolejne spotkanie dla członków PSNLPt odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 23.02.2018 w godzinach 18.00 – 21.00.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/299079787286055/ 

24 Sty

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu członków PSNLPt- 10.02.2017

Warszawa 24 stycznia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii

zawiadamia o

WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW PS NLPt,

(zwoływanym w trybie zwyczajnym)

Które odbędzie się w sobotę 10 lutego 2018r, o godz. 13.00.

 w Warszawie przy ul. Nowolipki 2a (wejście od ul. Andersa, siedziba Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, w rejonie stacji Metra Ratusz Arsenał, link do mapy: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sOjb6pEQbMUNBc_ywaKmnYUsKYM&usp=sharing ).

W razie braku quorum Prezes PS NLPt wyznacza drugi termin Walnego na godz. 13.15 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

 Porządek dzienny obrad:

  1. Otwarcie zgromadzenia,
  2. Sprawozdanie członków Zarządu PSNLPt z działalności w ostatniej kadencji i informacje dotyczące stanu prawnego Stowarzyszenia.
  3. Głosowanie w sprawie nowego składu Zarządu PS NLPt (Prezes, członkowie zarządu, komisja rewizyjna, komisja ds. etyki)
  4. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PRP (Polskiej Radzie Psychoterapii) – Benedykt Peczko.
  5. Głosowanie w sprawie przystąpienia PSNLPt do Polskiej Rady Psychoterapii w związku z ze zmianą PRP z ciała nieformalnego w podmiot o osobowości prawnej będącej federacją stowarzyszeń psychoterapeutycznych.
  6. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PFP (Polska Federacja Psychoterapii) – Ewa Osóbka-Zielińska
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie spotkania.

Prosimy o potwierdzenie obecności w mailu zwrotnym. Pytania prosimy kierować mailowo na adres zarzad@psnlpt.org.pl. Jednocześnie w niniejszym mailu załączamy wzór upoważnienia dla osób, które nie będą mogły przyjść osobiście.

 

Zgodnie ze statutem wybieramy oddzielnie osobę na stanowisko Prezesa oraz, w oddzielnych głosowaniach, osoby do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki, patrz  poniżej:

 

  • 29.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję ds. Etyki. Liczebność i skład organów uchwala Walne Zgromadzenie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb stowarzyszenia Zarząd składa się z 3-7 osób, Komisja Rewizyjna z 2-3 osób, Komisja ds. Etyki z 3 osób. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki wynosi 4 lata.

  • 30.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Zarządu.

 

W imieniu Zarządu PSNLPt

Przemysław Turkowski

do pobrania: 2. Upoważnienie do głosowania w imieniu osoby nieobecnej podczas walnego zebrania – 10.02.2018

28 Gru

Zaproszenie na Walne Zebranie oraz seminarium i superwizję

Drodzy członkowie PSNLPt!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się dnia 10.02.2018 roku o godzinie 10:00, w Warszawie. Dokładne miejsce walnego zostanie podane w oddzielnym mailu (jesteśmy jeszcze w trakcie ustaleń i poszukiwań), ale już teraz prosimy Was o zarezerwowanie terminu 🙂 Zachęcamy także do zgłaszania swoich kandydatur na stanowiska w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds Etyki.

Po Walnym Zebraniu odbędzie się Seminarium i Superwizja. (najprawdopodobniej w godzinach 13:00-18.00)

Tym razem chcemy zaproponować nieco inną formę seminarium: pracę w podgrupach na temat aspektów pracy długoterminowej oraz NLPt w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości i podzielenie się wypracowanymi rezultatami.

z poświątecznymi pozdrowieniami

w imieniu Zarządu PSNLPt

Przemek Turkowski

04 Gru

Grudniowa superwizja dla członków PSNLPt 15.12.2017

Kolejna superwizja dla członków PSNLPt, odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie,15.12.2017 w godzinach 18.00 – 21.00.
UWAGA ZMIANA GODZINY! Ze względu na duże zainteresowanie wydłużamy czas trwania o 30 min i startujemy pół godziny wcześniej czyli o 18:00!

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/396049797491823/

07 Lis

Listopadowa superwizja dla członków PSNLPt

Kolejna superwizja dla członków PSNLPt, odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie,17.11.2017 w godzinach 18.30 – 21.00.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/123011545061767/.

Liczba miejsc ograniczona!

10 Paź

Program Seminarium i Superwziji

 

START: 12.00, Koniec: 18.00.

12:00 Piotr Pawłowski: „CBT i NLPt – podobieństwa i różnice” –

13:00 Ewa Młożniak: „Różne aspekty terapii PTSD” – konwersatorium (45 min)

13:45 przerwa 15 min

14:00 Jan Jędrzejczyk: „Neuroobrazowanie w badaniach nad psychoterapią”

15:00 – robocza przerwa obiadowa, w trakcie dyskusja dla chętnych na temat projektu badawczego na temat psychoterapii zaburzeń lękowych i/lub fobii

16:00 – 18:00 superwizja w podgrupach (lub jednej w zależności od liczby
osób)

Oj, będzie się działo!

28 Wrz

Jesienne seminarium i superwizja PSNLPt

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia NLPt ma przyjemność zaprosić na
Seminarium Naukowe i Superwizję Zespołową,
która odbędzie się dnia 21 października 2017 roku, w godzinach 12.00 – 18.00,
w Warszawie przy w Warszawie przy ul. Nowolipki 2a, 
(wejście od ul. Andersa, siedziba Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, w rejonie stacji Metra Ratusz Arsenał, link do mapy: https://www.google.com/maps/d/viewer…).

Szczegółowy program zostanie podany do wiadomości w najbliższym czasie.
Przewidujemy
– prelekcje naszych członków m.in. na temat: „Różne aspekty terapii PTSD”, „CBT i NLPt – podobieństwa i różnice”, „Neuroobrazowanie w badaniach nad psychoterapią”,
– superwizję zespołową (w grupach),
– panel roboczy dla osób chętnych do wzięcia udziału w badaniu skuteczności NLPt w kontekście zaburzeń lękowych.

Prosimy o zarezerwowanie czasu  Jednocześnie pragniemy poinformować, że około g.15:00 przewidujemy wspólną przerwę obiadową. Liczymy, że zobaczymy się już za miesiąc!

Zarządu PSNLPt

30 Sie

Po wakacyjnej przerwie wracamy do spotkań superwizyjnych!

Wakacje minęły 🙂  a my zapraszamy na pierwszą powakacyjną superwizję dla członków PSNLPt, która odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie,15.09.2017 w godzinach 18.30 – 21.00.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/364749887340434/.

Liczba miejsc ograniczona!