Psychoterapia szkoleniowa NLPt

Kryteria dla psychoterapeutów podejmujących się prowadzenia psychoterapii szkoleniowej dla kandydatów do uzyskania Certyfikatu Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.

Psychoterapeuta podejmujący się prowadzenie procesu psychoterapii szkoleniowej musi spełniać poniższe kryteria:

  1. Przynależność do PSNLPt. (Dotyczy całego okresu trwania procesu terapeutycznego.)
  2. Certyfikat PSNLPt lub inne w podejściu NLPt np. (ECP NLPt) lub Certyfikat PSNLPt i inny np. PTP.
  3. Deklaracja prowadzenia terapii w podejściu NLPt.
  4. Minimum 5 lat stażu pracy.
  5. Własna udokumentowana superwizja. Wymagane jest potwierdzenie odbycia min.10 godzin superwizji grupowej lub indywidualnej w podejściu NLPt w roku. W tym min. 4 godziny superwizji indywidualnej.
  6. Czynne uprawianie zawodu psychoterapeuty (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym obszarze).