Polska Federacja Psychoterapii

Polska Federacja Psychoterapii jest największą organizacją zawodową psychoterapeutów, która zrzesza ok. 1200 przedstawicieli tego zawodu.Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powstała w grudniu 2004r.
Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym. Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO.
Polska Federacja Psychoterapii od 2006 roku, decyzją Zarządu EAP, oficjalnie reprezentuje Polskę w European Association for Psychotherapy, największej i najważniejszej organizacji psychoterapeutycznej w Europie.
Oznacza to, że posiada status organizacji parasolowej – National Umbrella Organization, oraz status organizacji przyznającej – National Awarding Organization. Zgodnie z wymogami EAP status ten jest odnawiany co 5 lat. Podobny status – organizacji parasolowej i przyznającej ma też Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oznacza to, że każdy europejski certyfikat psychoterapeuty (ECP) polskiego psychoterapeuty, jest zatwierdzony jednocześnie przez Polską Federację Psychoterapii oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.