Składki

Składka członkowska wynosi 150zł na rok.

Składkę należy wpłacać na konto Stowarzyszenia:

PS NLPt
ul.Nauczycielska 6,
03-689 Warszawa
nr rach.: 62 1140 2004 0000 3402 7981 1653