O nas

Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (PSNLPt)  zrzesza psychoterapeutów pracujących stosujących podejście neurolingwistyczne i promuje NLPt w Polsce, jako akredytowaną i rozpoznawaną metodę psychoterapii. PSNLPt jest akredytowane przez Europejskie Stowarzyszenie NLPt (EANLPt), którego celem jest odpowiednia promocja NLPt w Europie oraz zrzeszanie stowarzyszeń narodowych. Od 3 lipca 1999 EANLPt jest oficjalnie uznaną organizacją psychoterapeutyczną (EWAO) w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

PSNLPt działa w oparciu o Deklarację Strasburską, która od 1990 roku stanowi podwaliny psychoterapii jako zawodu i dyscypliny naukowej. Jako stowarzyszenie podzielamy zawarte w deklaracji idee i dbamy o ich respektowanie.

Wspieramy wysokiej jakości standardy szkoleniowe NLPt i reprezentujemy metodę w kontaktach z administracją państwową, uczestniczymy w pracach Polskiej Rady Psychoterapii oraz jesteśmy członkiem organizacyjnym Polskiej Federacji Psychoterapii. Wspieramy również tworzenie się światowej platformy neuro-lingwistycznej psychoterapii w najwyższym stopniu przestrzegającej standardy i procedury. Uczestniczymy w pracach badawczych i popularyzacyjnych dotyczących NLPt.