Polska Rada Psychoterapii

Polska Rada Psychoterapii jest dobrowolnym porozumieniem stowarzyszeń lub ich sekcji oraz ośrodków akademickich prowadzących całościowe szkolenie i/lub certyfikowanie psychoterapeutów w Polsce.

Cele i zadania Rady:

  • Opracowywanie i opiniowanie projektów nowych rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych dotyczących szkolenia i certyfikowania polskich psychoterapeutów.
  • Reprezentacja wspólnych interesów środowiska psychoterapeutów w kontaktach z administracją.
  • Wymiana doświadczeń związanych ze szkoleniem i certyfikowaniem psychoterapeutów oraz sposobem uprawiania psychoterapii.
  • Rozwijanie i promowanie zasad etycznych i standardów dotyczących psychoterapii.
  • Inicjowanie i wspieranie działań służących dobru i bezpieczeństwu klientów/pacjentów korzystających z usług psychoterapeutów oraz rozwojowi i doskonaleniu psychoterapii w Polsce.
  • Informowanie zainteresowanych środowisk o prowadzonych pracach dotyczących zawodu psychoterapeuty.