EANLPt – Europejskie Stowarzyszenie Neurolingwistycznej Psychoterapii

Europejskie Stowarzyszenie Neurolingwistycznej Psychoterapii (EANLPt)  jest platformą narodowych organizacji NLPt, instytutów szkoleniowych NLPt i neurolingwistycznych psychoterapeutów, integrujących i reprezentujących NLPt w Europie. Misją EANLPt jest promowanie psychoterapeutycznego zastosowania NLP (Neuro-lingwistycznej Psychoterapii – NLPt) w Europie jako akredytowanej i rozpoznawanej metody psychoterapii. Wspiera wysokiej jakości standardy szkoleniowe NLPt i reprezentuje metodę w organach Rządu Europejskiego oraz w EAP. Wspiera również tworzenie się światowej platformy neurolingwistycznej psychoterapii w najwyższym stopniu przestrzegającej standardy i procedury.

EANLPt powstało w 1995 r. w Wiedniu, gdzie Psychoterapia NLP istniała od 1986 r.

Od 3 lipca 1999 EANLPt jest oficjalnie uznaną organizacją psychoterapeutyczną (EWAO) w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).