Cele PSNLPt

Cele Polskiego Stowarzyszenia NLPt:

  1.  Upowszechnianie wiedzy o Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt).
  2. Realizacja misji i głównych założeń Polskiego Stowarzyszenia NLPt.
  3. Reprezentowanie polskiego środowiska osób zajmujących się zawodowo zastosowaniem wiedzy o NLPt w kontaktach z innymi, Narodowymi Organizacjami poza granicami RP oraz z organizajami międzynarodowymi.
  4. Zapewnienie udziału reprezentacji polskiego środowiska NLPt w europejskich i światowych spotkaniach, szkoleniach, seminariach i innych formach środowiskowej aktywności.
  5. Działanie na rzecz rozwoju wiedzy o NLPt.
  6. Wszelkie działania na rzecz osób wymagających wsparcia psychoterapeutycznego, zmierzające do poprawy jakości ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.
  7. Pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych.
  8. Promocja wysokich standardów uprawiania neuro-lingwistycznej psychoterapii, szkoleń w zakresie NLPt i etyki zawodowej.
  9. Upowszechnianie i regulowanie standardów uprawiania neuro-lingwstycznej psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów NLPt zgodnie ze standardami EANLPt i EAP.