Deklaracja Strasburska

  1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
  2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym (podyplomowym), opartym o podstawy naukowe poziomie, mającym dostarczyć wysokiej jakości kwalifikacji.
  3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
  4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, doświadczenie osobiste (self-experience) oraz praktykę pod superwizją. W jego trakcie nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.
  5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.

Strasbourg, 21 Październik 1990 rok

 


->Angielski tekst deklaracji na stronie EAP<-