Władze PSNLPt

 

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
• Walne Zgromadzenie Członków,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna,
• Komisja ds. Etyki,
• Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji.

Skład osobowy władz PSNLPt obecnej kadencji:

Zarząd:
1. Prezes Zarządu – Piotr Pawłowski
2. Sekretarz – Monika Radzio

Członkowie Zarządu:
3. Ewa Osóbka-Zielińska
4. Benedykt Peczko
5. 
Agnieszka Balicka

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodnicząca – Emilia Gałosz-Suszka
2. Jan Jędrzejczyk
3. Kinga Łakomska

Komisja ds. Etyki:
1. Przewodniczący – Przemysław Turkowski
2. Monika Główczak – Polak
3. Joanna Buda

Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji:
1. Benedykt Peczko
2. Ewa Osóbka-Zielińska
3. Przemysław Turkowski