Władze PSNLPt

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
• Walne Zgromadzenie Członków,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna,
• Komisja ds. Etyki,
• Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji.

Skład osobowy władz PSNLPt obecnej kadencji:

Zarząd:
1. Prezes Zarządu – Piotr Sawicz
2. Sekretarz – Joanna Buda

Członkowie Zarządu:
3. Kinga Łakomska
4. Anna Wasiak

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodnicząca – Emilia Gałosz-Suszka
2. Witold Gojżewski

Komisja ds. Etyki:
1. Przewodnicząca – Dorota Dyjakon
2. Ewa Osóbka-Zielińska
3. Przemysław Turkowski

Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji:
1. Benedykt Peczko
2. Ewa Osóbka-Zielińska
3. Przemysław Turkowski
4. Piotr Sawicz