08 wrz

Aktualizacja KRS

Drodzy członkowie i sympatycy,

miło nam poinformować, że otrzymaliśmy z Krajowego Rejestru Sądowego informację o zaktualizowaniu zmian, które głosowaliśmy w czasie ostatniego Walnego Zgromadzenia członków PSNLPt – aktualizacja statutu oraz uzupełnienie składu osobowego Zarządu PSNLPt. Możemy zatem poinformować, że umieszczony na stronie https://psnlpt.org.pl/o-nas/statut-psnlpt/ możemy uznać za obowiązujący, a KRS potwierdził prawidłowość wyboru Władz Stowarzyszenia.