16 lut

Zaproszenie do badania czynników leczących w neuro-lingwistycznej psychoterapii we współpracy z Katedrą Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego

Drodzy Członkowie PSNLPt,
Jedną z pilnych potrzeb naszego podejścia jest naukowa weryfikacja stosowanych modeli i metod oraz stylu uprawiania przez nas psychoterapii. Od czasu pionierskiego okresu NLP, który przypadł na lata kontestacji, kontrkultury i tzw. „antypsychiatrii” temat ten został poważnie zaniedbany, także z inicjatywy Bandlera i Grindera. Zachłyśnięcie się licznymi spektakularnymi przypadkami poprawy osiąganej u pacjentów (i innych osób) podczas stosowania NLP, pogłębiło u twórców i adeptów NLP niechęć do środowisk akademickich, stosowanej przez nie metodologii naukowej i pomiarów spełniających wymagające standardy badawcze. „No bo po co, skoro wszystko tak pięknie działa?” – stwierdzało wielu pasjonatów. Początkowy entuzjazm był całkowicie zrozumiały, ale jak zauważa Michael Hall, po zakończeniu współpracy Bandler i Grinder w najmniejszym stopniu nie zadbali o wypracowanie spójnych standardów szkolenia, kodeksu etycznego, integracji coraz liczniejszego międzynarodowego środowiska, ale też naukowej weryfikacji dynamicznie rozwijającego się nurtu NLP.

 

Dzisiaj ponosimy tego dotkliwe konsekwencje, a świat akademicki odwzajemnia się niechęcią do NLP ze zwielokrotnioną siłą. Frank Burk skarży się w wielu miejscach, że przekonanie dzisiaj jakiegokolwiek Read More

09 lut

Marcowa superwizja grupowa dla członków PSNLPt 3.03.2017

Zapraszamy na kolejną superwizję dla członków PSNLPt, która odbędzie się tradycyjnie w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 3.03.2017 o godzinie 18.30.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/1799599243590636/ .

Liczba miejsc ograniczona!

08 lut

Informacja o naborze na 4-letnie Studium NLPt

Przypominamy, że jedną ze ścieżek edukacyjnych prowadzących do możliwości zdawania egzaminu certyfikacyjnego przed komisją certyfikacyjną PSNLPt jest ukończenie 4-letniego Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Obecnie trwa nabór na kolejną już edycję. Więcej szczegółów: http://nlpt.edu.pl Szkolenie powyższe spełnia warunki godzinowe zgodne z wytycznymi PSNLPt w zakresie kształcenia psychoterapeutów (jednczesnie są one zgodne z wymaganiami organizacji międzynarodowych takich jak EANLPt, EAP oraz Polskich: PFP i PRP).

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby uczestniczące w Studium mogą zgłaszać akces do naszego stowarzyszenia, dzięki czemu uzyskają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych seminariach szkoleniowych i superwizjach dla członków PSNPt. Informacje i deklaracja do pobrania: https://psnlpt.org.pl/czlonkostwo-2/czlonkowie-zwyczajni/