10 paź

Program Seminarium i Superwziji

 

START: 12.00, Koniec: 18.00.

12:00 Piotr Pawłowski: „CBT i NLPt – podobieństwa i różnice” –

13:00 Ewa Młożniak: „Różne aspekty terapii PTSD” – konwersatorium (45 min)

13:45 przerwa 15 min

14:00 Jan Jędrzejczyk: „Neuroobrazowanie w badaniach nad psychoterapią”

15:00 – robocza przerwa obiadowa, w trakcie dyskusja dla chętnych na temat projektu badawczego na temat psychoterapii zaburzeń lękowych i/lub fobii

16:00 – 18:00 superwizja w podgrupach (lub jednej w zależności od liczby
osób)

Oj, będzie się działo!