25 lis

Grudniowa superwizja dla członków PSNLPt

Uwaga, uwaga!

Kolejne spotkanie superwizyjno-interwizyjne odbędzie się 16.12, w godzinach 18.30-21,  w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!Word Cloud 4

24 lis

Informacje o procedurze egzaminacyjnej oraz wymogach formalnych dla kandydatów przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego w ramach PSNLPt

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami odnośnie wymagań jakie muszą spełniać kandydaci przystępujący do egzaminu certyfikacyjnego w ramach PSNLPt oraz wymagań dotyczących osób prowadzących psychoterapię szkoleniową i superwizję szkoleniową, Zarząd PSNLPt, na posiedzeniu w dniu 18.11.2016, w składzie: Benedykt Peczko, Ewa Osóbka-Zielińska, Monika Główczak-Polak, Przemysław Turkowski, podjął uchwały precyzujące wymagania, procedurę egzaminacyjną (wraz z procedurą ponownego przystąpienia w razie nie zdania egzaminu w pierwszym terminie), wymagania dla osób prowadzących psychoterapię szkoleniową oraz superwizję szkoleniową, a także uchwały dotyczące czasowej ważności certyfikatu, procedury recertyfikacji i rygorów utraty ważności certyfikatu. Powyższe uchwały podjęte zostały z w trosce o jakość procesów szkolenia kandydatów a także w dbałości o spójność kryteriów z kryteriami Polskiej  Federacji Psychoterapii, EANLPt, PRP i EAP.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładkach:

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do umocnienia rangi Certyfikatu PSNLPt oraz wpłyną na doskonalenie jakości procesu szkoleniowego, a także są przejawem naszej troski o dobro klientów korzystających z psychoterapii.