07 paź

Międzynarodowa Konferencja EANLPt: Praktyka i Badania.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji EANLPt: Praktyka i Badania.
 
Data: 07.11.2020
 

 

Miejsce: z uwagi na panujący stan pandemii COVID-19 Konferencja  odbędzie się w formie on-line poprzez aplikację ZOOM.
 
 

 

Zgłoszenia:  https://www.eanlpt.org/Events/Registration
 
 

 

Program:
 

 

9:30-9:55 Otwarcie Konferencji przez Prezesa EANLPt dr Cătălin Zaharia oraz przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia NLPt Benedykta Peczko
 

 

10:00 – 10:45 Dan Florin Stănescu: Praca symboliczna – inny rodzaj eksternalizacji rzeczywistości wewnętrznej (Rumunia)
Dan Florin Stănescu: profesor nadzwyczajny na Wydziale Komunikacji i Public Relations oraz koordynator Pracowni Społecznego Poznania i Komunikacji Emocji Krajowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracyjnych. Doktor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Hamburgu. Doświadczony doradca / terapeuta z ponad 16-letnią praktyką kliniczną i prywatną.
 

 

10:45 – 11:30 Alexandra Kušić: Jak wdrożyć NLP w systemie edukacji przedszkolnej? (Chorwacja)
Alexandra Kušić: Mieszkam i pracuję w Zagrzebiu w Chorwacji. Posiadam tytuł magistra pedagogiki społecznej i wychowania przedszkolnego. Po ukończeniu studiów zdecydowałam się na studia psychoterapeutyczne. Wybrałam NLPt ze względu na jego postulaty i bogate możliwości implementacyjne. W zeszłym roku skończyłam edukację i uzyskałam certyfikat terapeuty NLPt. W tej chwili pracuję w placówce przedszkolnej i szukam sposobów na wzbogacenie jej programu o wiedzę NLP.
 

 

11:30-11:45 Krótka przerwa
 

 

11:45 – 12:30 Alexandra Efthimiadou: „Nieposłuszeństwo” – podstawowy składnik w początkach badań naukowych (Grecja)
Alexandra Efthiumiadou: Jest założycielką nlpgreece® od 1998 roku. Dzięki początkowym studiom z psychologii, tytułowi magistra nauk społecznych na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz doktoratowi z zarządzania zasobami ludzkimi na University w Georgii, USA, podchodzi do potencjału ludzkiego w sposób systemowy i zapewnia ludziom najnowocześniejsze metodologie mające na celu uwolnienie ich potencjału i generatywności podczas wprowadzania zmian. Kluczowy współpracownik w modelu rozwoju zasobów ludzkich Synolic®. Globalny Master Trener NLP. Współpracuje z NLP University w Santa Cruz w Kalifornii, Dilts Strategy Group, Delozier & Associates. Autorka wielu programów i publikacji z dziedziny NLP.
 

 

12:30 – 13:15 Brian Cullen: Eksplorując magiczne momenty (Japonia)
Brian Cullen: jest profesorem w Nagoya Institute of Technology, certyfikowanym coachem i trenerem psychologii pozytywnej, NLP i hipnoterapii. Posiada tytuł doktora lingwistyki stosowanej, a jego badania doktoranckie koncentrują się na kreatywności. Obecnie kończy drugi doktorat z psychologii, koncentrując się na doświadczeniach szczytowych i „magicznych” chwilach życia. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i firm z zakresu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wyznaczania celów i innych dziedzin.
 

 

13:15 – 14:45 Przerwa lunchowa
 
 

13:30-14:00 podczas przerwy lunchowej Dr. Phil Parker: Wykorzystanie The Lightning Process do pracy z syndromem chronicznego przemęczenia spowodowanego COVID-19 / występującego po pandemii (Wielka Brytania)
Dr Phil Parker: Certyfikowany Master Trainer of NLP. Dr Phil Parker jest wykładowcą, terapeutą i innowatorem w dziedzinie rozwoju osobistego. Prowadzi wykłady na temat połączenia ciała z umysłem od późnych lat 80-tych. Zaprojektował seminaria Lightning Process®, które są obecnie dostępne w 16 różnych krajach. Jest dyrektorem Phil Parker Training Institute i wykłada na London Metropolitan University w zakresie coachingu i uzależnień. Jest autorem wielu artykułów i czterech książek na temat coachingu i zdrowia, które zostały przetłumaczone na wiele języków.

 

 

14:45 – 15:30 Claudine Marchand: Dwa przypadki ewolucji osób transpłciowych (Szwajcaria)
Claudine Marchand: po uzyskaniu doktoratu z nauk przyrodniczych, spędziła 16 lat badając podstawy neuronauk, zanim skoncentrowała się na alternatywnej medycynie funkcjonalnej, psychoterapii i coachingu.

 

 

 
15:30 – 16:15 Dana Dumitru: Przydatność technik NLPt w terapii par (Rumunia)
Dana Dumitru: Zanim odnalazłam swoją ścieżkę jako psychoterapeuta, ukończyłam Szkołę Medyczną (Carol Davila University of Medicine and Pharmacy) w Bukareszcie w Rumunii. Swoją edukację w NLPt rozpocząłam w 2010 roku w Mind Master School prowadzonej przez przez Petera Schuetza i Calalina Zaharia. Jestem pasjonatem pracy w psychoterapii, czuję, że to mój sposób na przyczynianie się do zdrowia ludzi.
 
 

 

16:15 – 16:30 – krótka przerwa
 
 
 
16:30 – 17:15 Catalin Zaharia: Efektywne przyczyny i „teleo-przyczyny” indukowanych zmian w  procesie psychoterapeutycznym (Rumunia)
Catalin Zaharia: Doktor nauk medycznych, psychoterapeuta NLPt i
nauczyciel psychoterapii; psychiatra, specjalizuje się w zarządzaniu ochroną zdrowia i informatyką medyczną. Prezes EANLPt, wiceprezes Rumuńskiej Federacji Psychoterapii oraz wiceprzewodniczący Komitetu Naukowo-Badawczego tej organizacji. Posiada doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania talentami i coachingu w zakresie kreatywności i innowacyjności, założyciel Centrum Studiów Kompleksowych w Rumunii.
 

 

17:15 – 18:30 Tamara Andreas: Badania nad kluczową transformacją
3 case study, w tym randomizowane badanie kontrolne, opublikowane w czasopiśmie recenzowanym (USA)
Tamara Andreas: jest współautorką książki Core Transformation: Reaching the Wellspring Within. Jako międzynarodowy trener pomogła tysiącom uczestników seminariów w ponad 12 krajach skorzystać z Core Transformation i innych metod zmieniających życie. Jej najnowszy projekt to intensywne szkolenie w zakresie certyfikacji trenerów, we współpracy z Markiem Andreasem.
 

 

Język konferencji: Angielski

 

Opłata: 20 EUR
więcej szczegółów: https://www.eanlpt.org/Events

 

06 paź

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 2020

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

  

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

 

Czas: 23.10.2020 godzina 18.00

Drugi termin Zgromadzenia wyznacza się na 23.10.2020  godzina 18.15

Miejsce: z uwagi na panujący stan pandemii COVID-19 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w formie on-line poprzez aplikację ZOOM. Wszystkie osoby będące na liście członków Polskiego Stowarzyszenia NLPt dostaną zaproszenie do spotkania wysłane drogą emailową.

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu – głosowanie.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – głosowanie.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Członkowie zwyczajni posiadający opłacone na bieżąco wszelkie składki posiadają prawo do głosowania na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu (liczą się składki zaksięgowane na koncie PSNLPt do dnia 12 października br.). 

Z pozdrowieniami,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia  NLPt