23 sty

Aktualizacja danych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Członków PSNLPt o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy tych Członków, którzy dotychczas tego nie zrobili). Jednocześnie prosimy o zgłoszenie zmian w danych osobowych oraz teleadresowych (dotyczy tych Członków, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, a ich dane w międzyczasie uległy zmianie).

Powyższe działania pozwolą nam na wypełnienie wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz aktualizację danych kontaktowych, co usprawni komunikację z Państwem.

 

W tym celu należy posłużyć się formularzem, który znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełniony i podpisany druk prosimy wysłać na adres:

PSNLPt
ul. Nauczycielska 6,
03-689 Warszawa

15 sty

Kolejne certyfikowane w naszym podejściu psychoterapeutki!

W dniu 15.01.2016 r. odbył się egzamin certyfikacyjny naszych koleżanek – Małgorzaty Wszoły-Dobosz i Moniki Główczak-Polak. Komisje egzaminacyjne w składzie: przewodnicząca – Emilia Gałosz-Suszka, członkowie: Justyna Rokicka, Piotr Pawłowski po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami oraz pracą dyplomową kandydatek jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu naszym koleżankom Certyfikatu Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.
Moniko, Małgosiu – serdecznie gratulujemy!
Podczas egzaminu był obecny także Benedykt Peczko (w roli superizora, a także naszego zasobu).

02 sty

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu PSNLPt

  • Warszawa 2 stycznia 2016r. 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii zawiadamia o

WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW PS NLPt,

(zwoływanym w trybie zwyczajnym)

Które odbędzie się o godz. 12.00, w sobotę 16 stycznia 2016r.  w Warszawie  Al. Solidarności 53 m 5 ( w pobliżu stacji Warszawa Wileńska)

W razie braku quorum Prezes PS NLPt wyznacza drugi termin Walnego na godz. 12.15 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

 

Porządek dzienny obrad:

Otwarcie zgromadzenia,

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Informacje dotyczące stanu prawnego uchwał z poprzedniego Walnego.

Głosowanie w sprawie nowego składu władz Stowarzyszenia (Zarządu PS NLPt i komisje).

Informacja i głosowanie w sprawie zmian w Statucie PS NLPt

Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PRP (Polskiej Radzie Psychoterapii) – Benedykt Peczko

Wolne wnioski

Zamknięcie spotkania