08 lut

Informacja o naborze na 4-letnie Studium NLPt

Przypominamy, że jedną ze ścieżek edukacyjnych prowadzących do możliwości zdawania egzaminu certyfikacyjnego przed komisją certyfikacyjną PSNLPt jest ukończenie 4-letniego Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Obecnie trwa nabór na kolejną już edycję. Więcej szczegółów: http://nlpt.edu.pl Szkolenie powyższe spełnia warunki godzinowe zgodne z wytycznymi PSNLPt w zakresie kształcenia psychoterapeutów (jednczesnie są one zgodne z wymaganiami organizacji międzynarodowych takich jak EANLPt, EAP oraz Polskich: PFP i PRP).

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby uczestniczące w Studium mogą zgłaszać akces do naszego stowarzyszenia, dzięki czemu uzyskają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych seminariach szkoleniowych i superwizjach dla członków PSNPt. Informacje i deklaracja do pobrania: https://psnlpt.org.pl/czlonkostwo-2/czlonkowie-zwyczajni/