02 sty

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu PSNLPt

  • Warszawa 2 stycznia 2016r. 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii zawiadamia o

WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW PS NLPt,

(zwoływanym w trybie zwyczajnym)

Które odbędzie się o godz. 12.00, w sobotę 16 stycznia 2016r.  w Warszawie  Al. Solidarności 53 m 5 ( w pobliżu stacji Warszawa Wileńska)

W razie braku quorum Prezes PS NLPt wyznacza drugi termin Walnego na godz. 12.15 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

 

Porządek dzienny obrad:

Otwarcie zgromadzenia,

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Informacje dotyczące stanu prawnego uchwał z poprzedniego Walnego.

Głosowanie w sprawie nowego składu władz Stowarzyszenia (Zarządu PS NLPt i komisje).

Informacja i głosowanie w sprawie zmian w Statucie PS NLPt

Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PRP (Polskiej Radzie Psychoterapii) – Benedykt Peczko

Wolne wnioski

Zamknięcie spotkania