21 cze

Przegląd badań na temat skuteczności neuro-lingwistycznej psychoterapii (NLPt)

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem artykułów na temat skuteczności NLPt. Stanowi on wybór prac naukowych dokumentujących badania przeprowadzone według wysokich standardów i opublikowane w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://psnlpt.org.pl/o-neuro-lingwistycznej-psychoterapii/badania/