23 sty

Aktualizacja danych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Członków PSNLPt o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy tych Członków, którzy dotychczas tego nie zrobili). Jednocześnie prosimy o zgłoszenie zmian w danych osobowych oraz teleadresowych (dotyczy tych Członków, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, a ich dane w międzyczasie uległy zmianie).

Powyższe działania pozwolą nam na wypełnienie wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz aktualizację danych kontaktowych, co usprawni komunikację z Państwem.

 

W tym celu należy posłużyć się formularzem, który znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełniony i podpisany druk prosimy wysłać na adres:

PSNLPt
ul. Nauczycielska 6,
03-689 Warszawa