29 lip

Informacja o naborze na 4-letnie Studium NLPt

Na prośbę kierownictwa i zespołu Studium NLPt zamieszczamy informację o naborze na nową edycję całościowego, 4-letniego szkolenia w neurolingwistycznej psychoterapii, które rozpoczyna się na jesieni br., a które prowadzone jest w Polskim Instytucie NLP.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie psychologiczne lub psychiatryczne, a także pedagogiczne, socjologiczne, resocjalizacyjne itp. W przypadku wykształcenia innego niż psychologiczne lub psychiatryczne, potrzebne będzie, po indywidualnym ustaleniu z kierownictwem programu, uzupełnienie wiedzy z zakresu np. psychologii klinicznej, rozwojowej czy innych oraz zdanie z nich egzaminu.

SNLPt spełnia kryteria ilościowe wymagane do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego przed Komisją ds. Szkoleń i Certyfikacji PSNLPt, czyli po jego ukończeniu, złożeniu dokumentów i zdaniu egzaminu końcowego można uzyskać certyfikat PSNLPt, a następnie ubieganie się o ECP.

Więcej informacji na stronie http://nlpt.edu.pl