01 gru

PUBLIKACJA: Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych

Miło nam poinformować, że w ostatnim numerze kwartalnika Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychoterapia” ukazał się artykuł autorstwa naszych członków: Przemysława Turkowskiego, Jana Jędrzejczyka, Mirosławy Huflejt-Łukasik i Joanny Wieliczko, pt.

Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych

Zapraszamy do lektury (open acess):
http://www.psychoterapiaptp.pl/…/53Turkowski_Psychoterapia%…Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 53-62
Przemysław Turkowski, Jan Jędrzejczyk, Mirosława Huflejt-Łukasik, Joanna Wieliczko
Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych
Neuro-Linguistic Psychotherapy in treatment of anxiety disorders


Streszczenie
Artykuł przedstawia genezę i historię rozwoju Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt), różnice pomiędzy neurolingwistycznym programowaniem (NLP) a NLPt, a także obecny stan badań w tym obszarze. Autorzy skupiają się również na wykazaniu skuteczności stosowania tego modelu w pracy z osobami cierpiącymi na takie zaburzenia, jak fobie, PTSD i inne.

Clipboard01