10 paź

Spotkania superwizyjno-interwizyjne dla członków PSNLPt

Word Cloud 4Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o nowej inicjatywie Zarządu PSNLPt zgłoszonej przez koleżankę Ewę Osóbkę-Zielińską, we współpracy z koleżanką Moniką Filarowską: comiesięcznych spotkaniach interwizyjno-superwizyjnych dla członków PSNLPt. Poniżej garść informacji organizacyjnych.

1. Superwizje będą miały charakter koleżeńskiej wymiany, tzn nie będzie głównego superwizora prowadzącego tylko moderator, który dopilnuje ram czasowych i innych spraw organizacyjnych, będą więc spełniały warunki spotkań interwizyjnych wg. standardów EAP. Moderator będzie wyznaczany przed spotkaniem .

2. Czas przeznaczony na spotkanie to 2,5 godziny.

3. Proponowane terminy to piątki w godz 18.30-21 z możliwością skrócenia jeśli nie będzie już materiału do omawiania.

4. Superwizje będą bezpłatne.

5. Zapraszamy członków PSNLPt – czasami mogą dołączyć osoby spoza Stowarzyszenia jako zasoby, jednak liczba takich osób będzie niewielka gdyż chcemy utrzymać „neurolingwistyczny” charakter grupy.

6. Osoby, które przygotowują się do certyfikacji będą mogły omawiać swoje przypadki, również te „certyfikacyjne”, jednak nie będzie to zastępowało pracy indywidualnej z superwizorem.

7. Dołączamy  schemat pomocny w omawianiu przypadków. Ma on na celu pomoc w usystematyzowaniu przekazywanych informacji.

Plik do pobrania: schemat opisu przypadku do superwizji

Najbliższe spotkanie odbędzie się 21.10 w godzinach 18.30-21,  w gabinecie  FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!