16 lut

Zaproszenie do badania czynników leczących w neuro-lingwistycznej psychoterapii we współpracy z Katedrą Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego

Drodzy Członkowie PSNLPt,
Jedną z pilnych potrzeb naszego podejścia jest naukowa weryfikacja stosowanych modeli i metod oraz stylu uprawiania przez nas psychoterapii. Od czasu pionierskiego okresu NLP, który przypadł na lata kontestacji, kontrkultury i tzw. „antypsychiatrii” temat ten został poważnie zaniedbany, także z inicjatywy Bandlera i Grindera. Zachłyśnięcie się licznymi spektakularnymi przypadkami poprawy osiąganej u pacjentów (i innych osób) podczas stosowania NLP, pogłębiło u twórców i adeptów NLP niechęć do środowisk akademickich, stosowanej przez nie metodologii naukowej i pomiarów spełniających wymagające standardy badawcze. „No bo po co, skoro wszystko tak pięknie działa?” – stwierdzało wielu pasjonatów. Początkowy entuzjazm był całkowicie zrozumiały, ale jak zauważa Michael Hall, po zakończeniu współpracy Bandler i Grinder w najmniejszym stopniu nie zadbali o wypracowanie spójnych standardów szkolenia, kodeksu etycznego, integracji coraz liczniejszego międzynarodowego środowiska, ale też naukowej weryfikacji dynamicznie rozwijającego się nurtu NLP.

 

Dzisiaj ponosimy tego dotkliwe konsekwencje, a świat akademicki odwzajemnia się niechęcią do NLP ze zwielokrotnioną siłą. Frank Burk skarży się w wielu miejscach, że przekonanie dzisiaj jakiegokolwiek instytutu badawczego, by zechciał w swoich projektach uwzględnić NLP, graniczy niemal z cudem. Wielu uważa bowiem, że sprawa została już dawno rozstrzygnięta , a NLP to oszustwo. O neurolingwistycznej psychoterapii mało kto wie, albo po prostu utożsamia ją z NLP. Z podobną sytuacją spotykamy się także w Polsce. Na szczęście opinie wśród naukowców i nauczycieli akademickich nie są u nas na ten temat tak jednorodne, a całkiem spora grupa akademików od dawna wykazuje otwartość na nasze podejście.

I oto właśnie otrzymaliśmy zaproszenie od prof. Jadwigi Rakowskiej z Wydziału Psychologii UW do włączenia się do realizowanego przez nią projektu badawczego dotyczącego czynników leczących w poszczególnych podejściach. Jak dotąd wzięli w nim udział przedstawiciele nurtu psychodynamicznego i krótkoterminowej terapii strategicznej. Profesor podkreśla, że nie jest to badanie skuteczności danej szkoły, lecz studium porównawcze tego, co działa w każdej z nich. Badanymi są pacjenci z zaburzeniami lękowymi (różnego rodzaju). Diagnoza jest potwierdzana przy pomocy narzędzia przygotowanego przez pomysłodawców programu. Jeśli jest taka potrzeba, dokonuje tego doktorantka z Wydziału, oddelegowana do tego zadania. Dodatkowo ciekawe w tym projekcie jest to, że wstępnie zakłada on skuteczność danego podejścia, do wyjaśnienia pozostaje, co czyni tę terapię efektywną. Nie przeciwstawia się tutaj sobie podejść, lecz traktuje je jako równorzędne.
W związku z tym proszę o wstępną informację, kto z Was jest gotów włączyć się w ten projekt. Dalsze szczegóły będą omawiane z osobami, które wyrażą wstępnie swój akces. Mamy rzadką okazję znaleźć się na partnerskich zasadach w szacownym gronie badanych nurtów. I z pewnością warto ją wykorzystać. To raczej wyjątkowy przypadek, gdy ośrodek akademicki sam zwraca się do organizacji NLPt z taką wolną od uprzedzeń propozycją. Tym bardziej zachęcam Was do wzięcia udziału w tych badaniach. Od Waszego zaangażowania zależy, czy w ogóle projekt z naszym udziałem zostanie zrealizowany.
Na wstępne zgłoszenia – sygnały zainteresowania – czekamy po końca lutego! Prosimy o nadsyłanie ich drogą mailową na adres zarzad@psnlpt.org.pl. Czas nagli!
Z pozdrowieniami,
Benedykt Peczko Prezes PSNLPt
oraz członkowie Zarządu