07 paź

Międzynarodowa Konferencja EANLPt: Praktyka i Badania.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji EANLPt: Praktyka i Badania.
 
Data: 07.11.2020
 

 

Miejsce: z uwagi na panujący stan pandemii COVID-19 Konferencja  odbędzie się w formie on-line poprzez aplikację ZOOM.
 
 

 

Zgłoszenia:  https://www.eanlpt.org/Events/Registration
 
 

 

Program:
 

 

9:30-9:55 Otwarcie Konferencji przez Prezesa EANLPt dr Cătălin Zaharia oraz przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia NLPt Benedykta Peczko
 

 

10:00 – 10:45 Dan Florin Stănescu: Praca symboliczna – inny rodzaj eksternalizacji rzeczywistości wewnętrznej (Rumunia)
Dan Florin Stănescu: profesor nadzwyczajny na Wydziale Komunikacji i Public Relations oraz koordynator Pracowni Społecznego Poznania i Komunikacji Emocji Krajowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracyjnych. Doktor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Hamburgu. Doświadczony doradca / terapeuta z ponad 16-letnią praktyką kliniczną i prywatną.
 

 

10:45 – 11:30 Alexandra Kušić: Jak wdrożyć NLP w systemie edukacji przedszkolnej? (Chorwacja)
Alexandra Kušić: Mieszkam i pracuję w Zagrzebiu w Chorwacji. Posiadam tytuł magistra pedagogiki społecznej i wychowania przedszkolnego. Po ukończeniu studiów zdecydowałam się na studia psychoterapeutyczne. Wybrałam NLPt ze względu na jego postulaty i bogate możliwości implementacyjne. W zeszłym roku skończyłam edukację i uzyskałam certyfikat terapeuty NLPt. W tej chwili pracuję w placówce przedszkolnej i szukam sposobów na wzbogacenie jej programu o wiedzę NLP.
 

 

11:30-11:45 Krótka przerwa
 

 

11:45 – 12:30 Alexandra Efthimiadou: „Nieposłuszeństwo” – podstawowy składnik w początkach badań naukowych (Grecja)
Alexandra Efthiumiadou: Jest założycielką nlpgreece® od 1998 roku. Dzięki początkowym studiom z psychologii, tytułowi magistra nauk społecznych na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz doktoratowi z zarządzania zasobami ludzkimi na University w Georgii, USA, podchodzi do potencjału ludzkiego w sposób systemowy i zapewnia ludziom najnowocześniejsze metodologie mające na celu uwolnienie ich potencjału i generatywności podczas wprowadzania zmian. Kluczowy współpracownik w modelu rozwoju zasobów ludzkich Synolic®. Globalny Master Trener NLP. Współpracuje z NLP University w Santa Cruz w Kalifornii, Dilts Strategy Group, Delozier & Associates. Autorka wielu programów i publikacji z dziedziny NLP.
 

 

12:30 – 13:15 Brian Cullen: Eksplorując magiczne momenty (Japonia)
Brian Cullen: jest profesorem w Nagoya Institute of Technology, certyfikowanym coachem i trenerem psychologii pozytywnej, NLP i hipnoterapii. Posiada tytuł doktora lingwistyki stosowanej, a jego badania doktoranckie koncentrują się na kreatywności. Obecnie kończy drugi doktorat z psychologii, koncentrując się na doświadczeniach szczytowych i „magicznych” chwilach życia. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i firm z zakresu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wyznaczania celów i innych dziedzin.
 

 

13:15 – 14:45 Przerwa lunchowa
 
 

13:30-14:00 podczas przerwy lunchowej Dr. Phil Parker: Wykorzystanie The Lightning Process do pracy z syndromem chronicznego przemęczenia spowodowanego COVID-19 / występującego po pandemii (Wielka Brytania)
Dr Phil Parker: Certyfikowany Master Trainer of NLP. Dr Phil Parker jest wykładowcą, terapeutą i innowatorem w dziedzinie rozwoju osobistego. Prowadzi wykłady na temat połączenia ciała z umysłem od późnych lat 80-tych. Zaprojektował seminaria Lightning Process®, które są obecnie dostępne w 16 różnych krajach. Jest dyrektorem Phil Parker Training Institute i wykłada na London Metropolitan University w zakresie coachingu i uzależnień. Jest autorem wielu artykułów i czterech książek na temat coachingu i zdrowia, które zostały przetłumaczone na wiele języków.

 

 

14:45 – 15:30 Claudine Marchand: Dwa przypadki ewolucji osób transpłciowych (Szwajcaria)
Claudine Marchand: po uzyskaniu doktoratu z nauk przyrodniczych, spędziła 16 lat badając podstawy neuronauk, zanim skoncentrowała się na alternatywnej medycynie funkcjonalnej, psychoterapii i coachingu.

 

 

 
15:30 – 16:15 Dana Dumitru: Przydatność technik NLPt w terapii par (Rumunia)
Dana Dumitru: Zanim odnalazłam swoją ścieżkę jako psychoterapeuta, ukończyłam Szkołę Medyczną (Carol Davila University of Medicine and Pharmacy) w Bukareszcie w Rumunii. Swoją edukację w NLPt rozpocząłam w 2010 roku w Mind Master School prowadzonej przez przez Petera Schuetza i Calalina Zaharia. Jestem pasjonatem pracy w psychoterapii, czuję, że to mój sposób na przyczynianie się do zdrowia ludzi.
 
 

 

16:15 – 16:30 – krótka przerwa
 
 
 
16:30 – 17:15 Catalin Zaharia: Efektywne przyczyny i „teleo-przyczyny” indukowanych zmian w  procesie psychoterapeutycznym (Rumunia)
Catalin Zaharia: Doktor nauk medycznych, psychoterapeuta NLPt i
nauczyciel psychoterapii; psychiatra, specjalizuje się w zarządzaniu ochroną zdrowia i informatyką medyczną. Prezes EANLPt, wiceprezes Rumuńskiej Federacji Psychoterapii oraz wiceprzewodniczący Komitetu Naukowo-Badawczego tej organizacji. Posiada doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania talentami i coachingu w zakresie kreatywności i innowacyjności, założyciel Centrum Studiów Kompleksowych w Rumunii.
 

 

17:15 – 18:30 Tamara Andreas: Badania nad kluczową transformacją
3 case study, w tym randomizowane badanie kontrolne, opublikowane w czasopiśmie recenzowanym (USA)
Tamara Andreas: jest współautorką książki Core Transformation: Reaching the Wellspring Within. Jako międzynarodowy trener pomogła tysiącom uczestników seminariów w ponad 12 krajach skorzystać z Core Transformation i innych metod zmieniających życie. Jej najnowszy projekt to intensywne szkolenie w zakresie certyfikacji trenerów, we współpracy z Markiem Andreasem.
 

 

Język konferencji: Angielski

 

Opłata: 20 EUR
więcej szczegółów: https://www.eanlpt.org/Events